Stavba jurty svépomocí

05.09.2020

V prázdninovém čase od 8. do 31. 8. vznikala ve školním zázemí jurta - naše hlavní školní budova. Výsledek je velkolepý. Obrovský dík patří všem, kteří se účastnili téměř každodenních brigád, i když by jinak nĕco slavili, rekreovali se, stavĕli vlastní dům, rodili... prostĕ všem, kdo jsou schopni upozadit vlastní potřeby ... potom může vzniknout nĕco tak úžasného! DĔKUJEME.