JAK se učíme NA VĚTVI

Vysvětlujeme si, proč se co učíme. Nabyté informace a dovednosti nám dávají smysl a víme, kde a jak je ve světě kolem nás použijeme.

Inspirujeme se prvky z intuitativní, zážitkové, waldorfské či montessori pedagogiky. Všechny jsou pro nás přínosné, ale žádná není zcela určující.

Jsme spíše škola v podobě oddílu. Počet dětí je do 15-ti v trojročí na jednoho až dva průvodce (podle náročnosti tématu a pohybu v terénu). Díky věkově smíšenému kolektivu jsou předávány vědomosti a zkušenosti nejen mezi dětmi a průvodci, ale také mezi dětmi navzájem. Tvoří se tak pro život zcela zásadní schopnost spolupráce a porozumění.

Významnou část vzdělávání zaujímají projekty, protože ty budou děti v různých podobách provázet celý život. Společně získané vědomosti a dovednosti skládáme do ucelených děl, které ale nejsou jen v papírové či elektronické podobě. Když se kolem nás nachází neudržovaný les, dohodneme se se správcem, zjistíme informace o této přírodní lokalitě a zkusíme udělat všem uživatelný a zdravý les. Když je potřeba postarat se o ztracené zvíře, zjistíme si, co všechno potřebuje, vyřešíme mu příbytek a rozdělíme si povinnosti o něj. Když je potřeba šetřit planetu, budeme mít na den 2 barely vody, kompostér, tříděný odpad, trochu elektrické energie a naše nohy. A bude spousta dalších projektů, se kterými přijdou děti samy.