Přihláška na Závěrečný výlet VOBLUDÁRIUM

Tímto přihlašuji svého potomka na závěrečný výlet, který se odehraje v termínu 25.  - 28. 6. 2024 na táborové základně v Meziboří, Strážek. Potvrzuji, že jsem se seznámil s pokyny k akci, které byly zaslány emailem. Prohlašuji, že zůstávají v platnosti informace uvedené ve Smlouvě o péči, a že dítě na akci nepošlu v případě, že by jevilo známky infekčního onemocnění.