O přírodní škole NA VĚTVI

Přírodní škola NA VĚTVI vznikla v lednu 2020 a výuku jsme zahájili v září školního roku 2020/2021. Máme otevřený předškolní ročník Nulťáček a první trojročí, tedy třídu pro děti 1. - 3. třídy základních škol. Postupně budeme navazovat i dalšími dvěmi trojročími a pokryjeme tak celé období školní docházky.

Jsme soukromá sdružená škola, která není zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. To nám zajišťuje trochu více svobody a trochu méně financí. Sdružujeme děti v režimu individuálního vzdělávání a dvakrát do roka nás přezkušuje předjednaná základní škola v Jakubčovicích nad Odrou pomocí portfoliového hodnocení.

Přírodní škola NA VĚTVI je tu pro děti a rodiče, kteří se rádi ponoří do alternativních vzdělávacích proudů, a zase se z nich rádi občas vynoří. Pro ty (rozumějte hlavně rodiče), kteří se nebojí přijmout, že cesta ke vzdělání bude jiná a jinak uspořádaná, než je obvyklé. A zároveň pro ty, kdo ocení školu, která není těžkopádným dodavatelem dětských znalostí, ale je průvodcem částí jejich životů.

Přírodní škola NA VĚTVI je na zahradě, v lese, na louce, u řeky a jen občas v budově, protože příroda je pro nás ta nejdůležitější učitelka.