Co se děje NA VĚTVI

V říjnu jsme podnikli náš první poctivý školní výlet - ZPÁTKY DO JESKYNÍ...! Gratulujeme všem (většinou) šestileťákům, že zvládli 3denní samostatný pobyt mimo domov a do posledních zbytků sil si užili všechny jeskyně, plazivky, pády do potoků, drcení zrní, opekání pořád něčeho na ohni, malování jeskynních maleb, večerní tančení, pravěké příběhy,...

Druhý větvácký rok byl zdárně započat a vstoupili jsme do školního roku 2021/2022.

A máme zasazené zachránĕné hrušky z NADACE VERONICA, s jejichž distribucí jsme pomáhali. Připili jsme na jejich zdraví hruškovým džusem a snad se jim bude NA VĚTVI dařit!

VÝSLEDEK SBÍRKY Z ČESKÉHO DNE PROTI RAKOVINĚ JE JIŽ ZNÁM! Větvákům a Človíčkům se podařilo prodejem kytiček vybrat krásných 1.991,- Kč!! A nejen to, děti takto poznaly, že můžou někomu pomoct, není to nic složitého a přináší to nečekaně příjemný pocit. Někteří v sobě navíc objevili netušený obchodnický talent, když dokázali prodat 2 až 3 kytičky...

UVÍTACÍ ODPOLEDNE pro rodiče a jiné příslušníky, které jsme přesunuli z deštivého 1. září, se tentokrát uskutečnilo a vydařilo! Děti připravily stanoviště s ukázkami toho, co ve škole v září zkusily a co se jim nejvíc líbilo. Každý si namaloval s rodiči svoji židli, protože na vlastnoručně malovanou se každý rád posadí. Další příjemné chvilky jsme...

Déšť padal od začátku až do konce. Bahení klouzačka z prudkého kopce dolů i nahoru byla zdárně překonána. Test 7-hodinového programu na 36 m2 proběhl úspěšně. Všechny děti i průvodci byli báječní!Vyrobili jsme si první potřebnosti do jurty. Sestavili jsme si svoje větvácká pravidla pro společné bytí, protože co si člověk stanoví sám, snáze se mu...

V prázdninovém čase od 8. do 31. 8. vznikala ve školním zázemí jurta - naše hlavní školní budova. Výsledek je velkolepý. Obrovský dík patří všem, kteří se účastnili téměř každodenních brigád, i když by jinak nĕco slavili, rekreovali se, stavĕli vlastní dům, rodili... prostĕ všem, kdo jsou schopni upozadit vlastní potřeby ... potom může vzniknout...

Tento týden v komorním počtu, a tedy ve znamení dokončovacích a zprovozňovacích aktivit.
Nejprve jsme znovu vyklestili zahradu, les si ji pořád ještě bere zpět!
Následně se podařilo zastřešit a vylepšit detaily kadibudky, vytvořit kout pro umývání rukou, natřít dříve vytvořený venkovní paletový nábytek, namontovat zámky/závory, kliky,...

Podařilo se nám vyčistit a odpralesnit část pozemku. Došlo i na výkopové práce, které zajistily silné ženy a silný Luke. Obzvlášť oblíbenou atrakcí se stalo "každý odnes 3-4 cihly", které se nachází pod opravdu prudkým svahem. Navozili jsme velké množství dřeva, palet a OSB desek, které byli na nedaleké stavbě už nepotřebné. U nás našli a budou...

Dorazila až z Prahy. Cesta byla logisticky značně náročná... . Kamion napřed naložil maringotku v pražské vilkové čtvrti, kde rozhodně nebylo místa nazbyt. Potom s ní přes noc pokračoval do Brna, kde se ráno překládala na rovince za traktor. Další cesta vedla nahoru na Červený kopec a zase po něm dolů významně úzkými silničkami. Zdárně jsme po...

Dobrá zpráva do našich školních větví je, že se k nám přidává veselý rodilý mluvčí Luke Owen Johnstone. Tento mladý muž je dále i výborným hudebníkem, ale hlavně se odvážil vyšplhat po větvích opravdu vysoko! Těšíme se na něj, pořádná angličtina a nekonečné rytmohrátky mohou začít!