1. velká brigáda je za námi!

07.06.2020

Podařilo se nám vyčistit a odpralesnit část pozemku. Došlo i na výkopové práce, které zajistily silné ženy a silný Luke. Obzvlášť oblíbenou atrakcí se stalo "každý odnes 3-4 cihly", které se nachází pod opravdu prudkým svahem. Navozili jsme velké množství dřeva, palet a OSB desek, které byli na nedaleké stavbě už nepotřebné. U nás našli a budou dále nacházet své další poslání (pro odstranění pochybností: odebrání materiálu proběhlo po dohodě se stavbyvedoucím, nejednalo se o loupežnou výpravu). Vyčistili a natřeli jsme domeček a vznikl hezký "kabinet" na učební pomůcky. Aktualizovali jsme plán interiéru maringotky i plánek celé školy. Vyrostl první záhonek. Vznikl základ pro budoucí zastřešenou terasu u marigotky. Stlouklo se první paletové posezení. A slovácký stavební tým se zasloužil o bytelnou kadibudku. Škoda takového názvu - ve finální podobě jde přímo o kadidům, který má krásný výhled do okolí. Chybí jen zbudovat kochací okénko. Pokračování příště, nejpozději v termínu 20. - 31. 7.! Děkujeme všem zúčastněným - poskytovatelům pracovních rukou či pracovního materiálu! A neméně NADACI VERONICA, která přispěla zdroji na budování přírodní zahrady!!