Jak to u nás funguje


Náš školní roku odpovídá běžnému školnímu roku včetně prázdnin. Většina našich aktivit se odehrává venku a v našem zázemí jurty a maringotky.

Ve školním roce 2020/2021 jsme zpočátku fungovali 4 dny v týdnu (pondělí - čtvrtek), od listopadu 5 dnů v týdnu. V po-st-pá máme "krátké dny" 8-13 hod. Věnujeme se zážitkovými metodami hlavnímu triviu - čtení, psaní, počítání, které jsou v pondělí obohaceny o plavání, ve středu o projekt, v pátek o individuální angličtinu. V úterý a ve čtvrtek máme "dlouhé dny" 8-16 hod, kdy se s Nulťáčkem věnujeme tvořivým aktivitám, pohybu v přírodě, jejímu prozkoumávání, hudbě, angličtině a všemu, co nás osloví.

Je možné dohodnout si individuálně 1 až 5ti denní docházku.

Rámcový časový harmonogram našich aktuálních dnů je:

8:00 - 8:15 - sraz u OC CAMPUS.

8:15 - 12:00 - dopolední program - čas více orientovaný na základní trivium školáků a předškolní přípravu nulťáčků. V případě nedeštivého počasí se přesouváme na louku za Netroufalkami, kde provádíme potřebné ranní aktivity (pro každého je to něco něco jiného - vyběhání, přeskládávání klád v lese, čtení knih na celtě, zpívání s kytarou, pro). Dopolední program se odehrává  z větší části venku - v lese/na louce/u řeky. Pro děti máme připraveny zážitkové cesty, pracovní listy, hry a jiné aktivity, která dávají dohromady ucelená témata. Mezi desátou a jedenáctou hodinou se přesunujeme do školy. V jurtě nebo venku na zahradě se ještě před polednem věnujeme nějakým "vzdělávacím aktivitám u stolu." V pondělí, středu a v pátek jsme více v jurtě a v zázemí školy. V úterý a ve čtvrtek se víc touláme okolím.

12:00 - 13:00  - oběd a odpočinek - oběd probíhá na zahradě nebo v jurtě. Následně odpočíváme s knížkou nebo bez, v jurtě či v lese, v hamace či pobíháním po lese.

13:00 - 16:00 - odpolední program - obsahuje už spíše "kroužkové" aktivity. Děti zpravidla rozdělíme do 2 skupin. Jedna skupina má angličtinu s naším rodilým mluvčím a hudební program. Druhá část má tvořící, zvířecí, vařící, průzkumnické, tábornické nebo jiné  aktivity. V průběhu odpoledne se skupiny prohodí.

Předměty jako výtvarná výchova, hudební výchova nebo tělocvik u nás nenajdete. Tvoření, hudba, dramatická výchova a pohyb se prolínají už celým dnem. Spoustu školního programu by děti normálně absolvovaly až v rámci externích kroužků. Snažíme se už školní čas naplnit smysluplnými aktivitami, které rozvíjejí dětské talenty. Rodiče už pak nemusí trávit tolik času rozvozem dětí do kroužků a rodinný čas se dá strávit více harmonicky.

Cena za odpolední aktivity už je zahrnuta v platbě za školné. Výjimku tvoří program, ke kterému je potřeba jiné než naše zázemí. Pokud je potřeba zaplatit například vstup na bazén, na horolezeckou stěnu, je odsouhlasen ještě tento doplatek nad rámec školného.


Ve školním roce 2021/2022 předpokládáme fungování 4 - 5 dnů v týdnu, z toho 1 den expediční. Finální podobu roku budeme řešit s konkrétním podobou kolektivu průvodců, dětí a rodičů.


Co je v plánu dalšího:

  • 4 pobytovky ve vzdálenější přírodě (podzimní les, zimní hory, jarní farma, letní voda) a každý měsíc minimálně jeden celodenní výlet. V prvním trojročí se přizpůsobujeme možnostem a přáním vzniklého kolektivu, letos vyrazíme i s rodiči
  • zapojování do veřejně prospěšných projektů v našem okolí
  • přibližně měsíc před přezkušováním ve školách intenzivnější ucelení a opakování vědomostí
  • v době letních prázdnin stanový/putovní/příměstský tábor, popř. kombinaci všech, bude-li zájem