Jak se stát školákem NA VĚTVI

Prvním krokem je zápis na spádové či jiné vybrané základní škole, která je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.


Dalším krokem je požádat o režim individuálního vzdělávání. Právní rámec individuálního vzdělávání žáků je obsažen v § 41 zákona č. 561/2004 Sb. Na základě toho je třeba zpracovat Žádost o povolení individuálního vzdělávání, ke které se dokládá:
  • vyjádření školského poradenského zařízení (PPP),
  • doklad o dosaženém vzdělání rodiče nebo vzdělavatele (minimálně SŠ vzdělání s maturitou pro 1. stupeň, VŠ vzdělání pro 2. stupeň).

O povolení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitel/ka školy. Pro více informací o individuálním vzdělávání doporučujeme následující zdroje:

Zároveň s těmito kroky nebo nejlépe dříve, je potřeba seznámit se s podmínkami vzdělávání v přírodní škole NA VĚTVI, nejlépe formou "dne na zkoušku". Dále vás čeká už jen vyplnění přihlášky a dotazníku, seznámení se s provozním řádem školy, obdržení rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a uzavření smlouvy.

CESTA JE TO SICE O NĚCO DELŠÍ NEŽ DO OBYČEJNÉ ŠKOLY, ALE STOJÍ ZA TO!