Přihláška na PODZIMNÍ VÝLET

Tímto přihlašuji svého potomka na podzimní výlet, který se odehraje na Chřibech v termínu 17. - 19. 10. 2023. Potvrzuji, že jsem se seznámil s pokyny k akci v samostatném souboru a souhlasím s nimi. Prohlašuji, že dítě nejeví známky infekčního onemocnění a všechny informace o něm zůstávají v platnosti dle uzavřené smlouvy o péči o dítě.