PŘIHLÁŠKA NA PŘESPÁVAČKU NA PÁLAVĚ

Tímto přihlašuji své dítě na přespávačku na Pálavě ve škole Živé učení Pálava, která se uskuteční v termínu 11. - 12. 5. 2023. Beru na vědomí informace k akci zveřejněné na webu v sekci Informace pro rodiče. Prohlašuji, že informace o dítěti zůstávají v souladu s odevzdanou Smlouvou o péči o dítě na příslušný školní rok.